suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

FöPL – Grunden för företagarens pension och sociala trygghet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL, är en obligatorisk försäkring för företagare. Den utgör grunden för din pension och din sociala trygghet. Förutom din framtida pension räknas även de dagpenningar som FPA betalar ut, t.ex. sjuk- och föräldrapenningar, utifrån din FöPL-arbets¬inkomst. FöPL fastställer även nivån på ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd. Även försäkrings¬avgiften för olycksfallsförsäkring för företagare och ersättningar för inkomstbortfall och pension som betalas med stöd av försäkringen grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-försäkringen har samma omfattning och pris i alla arbetspensionsbolag. FöPL-avgiften är en viss procentandel av din fastställda arbetsinkomst. Om du är en ny företagare eller har verkat som företagare en kortare tid än fyra år, får du dessutom 22 procent i rabatt på din avgift. FöPL-avgiften är avdragbar i beskattningen. Kom således ihåg att dra av avgifterna antingen i din personliga eller företagets beskattning.

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för försäkringen

FöPL-arbetsinkomsten är en uppskattning av det penningmässiga värdet på ditt arbete som företagare. Den motsvarar den summa som du skulle betala till en annan person för att utföra ditt arbete. FöPL-arbetsinkomsten ska således vara minst den lön som skulle betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet skulle avlönas för att sköta ditt arbete på årsnivå. Det är arbetspensionsbolagets uppgift att fastställa företagarens arbetsinkomst när försäkringen tecknas. Då vi fastställer arbetsinkomsten beaktar vi uppskattningen av ditt företags omsättning, lönenivån inom din bransch, antalet arbetstimmar samt hur säsongbetonad din verksamhet eventuellt är.

Pröva FöPL-räknaren

Med hjälp av FöPL-räknaren kan du uppskatta hur din FöPL-arbetsinkomst inverkar på din pension och sociala trygghet samt på FöPL-avgiften. Du kan också jämföra på vilket sätt valet av förfallomånader och avgiftsraternas storlek inverkar på avgiften. Samtidigt ser du hur din ålder och en eventuell nedsatt avgift för nyetablerade företagare inverkar på avgiftens storlek.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÖmsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Ansvarig för tjänstenÖmsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Uppdaterad: 5.4.2022