suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Posti Group Oyj

Flyttskydd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om till exempel dina personuppgifter blir stulna och du misstänker att du fallit offer för eller befarar att du kommer att falla offer för ofog, kan du begära flyttskydd av Posti. För skyddade postmottagare går det inte att göra adressändringar eller avbryta utdelningen så länge skyddet är aktiverat.

Flyttskyddet gäller endast Posti. Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata måste begäran om flyttskydd göras separat.

Gör så här

Du kan be om flyttskydd inloggad på Postis webbplats. Av din begäran ska framgå att du vill ha flyttskydd. Ange även ditt telefonnummer. Exempelmeddelande: ”Jag vill ha Postis flyttskydd, tfn 040 1234567.”

Du kan be om flyttskydd också per brev. Begäran om flyttskydd kan vara fritt formulerad, men av den ska framgå:

  • att du vill ha flyttskydd
  • personbeteckning och namn
  • telefonnummer
  • personlig underskrift.

Skicka brevet till adressen:

Posti Ab

Adresstjänster

”Flyttskydd"

PL 777

00011 POSTI

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPosti Group Oyj
Ansvarig för tjänstenPosti Group Oyj
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Posti Group Oyj
Uppdaterad: 28.10.2020