suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I flexibel grundläggande utbildning ligger tyngdpunkten på funktionalitet, användning av olika inlärningsmiljöer, inlärning i arbetet och mångsektoriella inlärningshelheter. Förutom grundskolorna deltar också kommuns ungdomsväsen i anordnandet av flexibel grundläggande utbildning.

Elever i årskurs 7–9 studerar i klasserna för flexibel grundläggande utbildning i grundskolorna i Sibbo, Sipoonjoen koulu, Sipoonlahden koulu och Kungsvägens skola.

Undervisningen anordnas i gruppform. I varje grupp för flexibel grundläggande utbildning i Sibbo arbetar en pedagogisk handledare som arbetspar för läraren.

För vem och på vilka villkor

Eleverna kan söka eller hänvisas till grupper för flexibel grundläggande utbildning på basis av att de anses dra nytta av verksamhetsmodellen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO) stöder högstadieelever, alltså elever på årskurserna 7-9, som riskerar att bli utan grundskoleutbildningens avgångsbetyg. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas funktionalitet, användning av olika inlärningsmiljöer och inlärning i arbetet.

Förutom grundskolorna deltar kommunens ungdoms-, social- och hälsovårdsväsende samt yrkesläroverk, gymnasier och verkstäder för unga i ordnandet av flexibel grundläggande utbildning. Undervisningen sker i grupper.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 8.7.2020