suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

I Lovisanejdens högstadium erbjuds flexibel grundläggande utbildning. Syftet med verksamheten är att stöda unga att gå ut grundskolan och att motverka att elever avbryter sin skolgång efter grundskolan. Målet är att öka arbetsmotivationen, ge positiva inlärningserfarenheter, förbättra inlärningsresultaten, klargöra för planering av fortsatta studier samt ge färdigheter att klara sig i livet efter ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO) stöder högstadieelever, alltså elever på årskurserna 7-9, som riskerar att bli utan grundskoleutbildningens avgångsbetyg. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas funktionalitet, användning av olika inlärningsmiljöer och inlärning i arbetet.

Förutom grundskolorna deltar kommunens ungdoms-, social- och hälsovårdsväsende samt yrkesläroverk, gymnasier och verkstäder för unga i ordnandet av flexibel grundläggande utbildning. Undervisningen sker i grupper.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020