suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Familjedagvård

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett separat planerat gruppfamiljehem.

Familjedagvård är småbarnspedagogik för barn under skolåldern i en liten grupp som betonar hemlikhet, grundvård, lek och samvaro fri från brådska.

I Vanda finns det för tillfället tillgång till finskspråkig kommunal eller privat familjedagvård.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 7.6.2023