suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Ersättning för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En kommun har rätt att få ersättning från staten för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för varje klient som deltar. En kommun som ansvarar för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan ansöka om ersättning från staten via UF-centret (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter).

Gör så här

Ansök om ersättning via blanketten: Ansökan/redovisning för betalning av ersättning till kommun för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Fyll dessutom i en specifikation om de personer som under redovisningsperioden deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Lämna blanketten med ansökan om ersättning elektroniskt för handläggning som bilaga NTM-centralernas elektroniska ärendeblankett eller per post till UF-centrets betalningsenhet.

För vem och på vilka villkor

Ersättning betalas i efter hand utifrån en aktiveringsplan för de dagar då en klient deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, högst fyra dagar per vecka. Villkor och kriterier för utbetalning av ersättning hittas i ansökningsblanketten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 3.12.2021