suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Ersättning för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En kommun har rätt att få ersättning från staten för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för varje klient som deltar. En kommun som ansvarar för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan ansöka om ersättning från staten via UF-centret.

Gör så här

UF-centrets utbetalningsenhet betalar ut statsunderstöden på basis av ansökan. Du fyller i ansökan i regionförvaltningens e-tjänst.

Så här ansöker du om utbetalning

När du har fått ett positivt understödsbeslut ska du ansöka om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst enligt villkoren i understödsbeslutet. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som kommunen befullmäktigat. Fullmakten för ärendehanteringen ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Fullmaktsärendet specificeras med identifieraren KUTY.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar. Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Ersättning betalas i efter hand utifrån en aktiveringsplan för de dagar då en klient deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, högst fyra dagar per vecka. Villkor och kriterier för utbetalning av ersättning hittas i ansökningsblanketten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 189/2001

Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 1393/2014

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 3.1.2022