suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Ergoterapi för vuxna

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ergoterapi för vuxna är en rehabiliteringstjänst inom öppenvården. Den hjälper dig när din funktionsförmåga har förändrats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och du har svårt att klara dig i det dagliga livet.

Baserat på den individuella bedömningen definieras målen för rehabiliteringen tillsammans med dig. Efter bedömningen planeras de metoder som används i ergoterapin. Målet med ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan söka dig till rehabiliteringstjänster inom öppenvården utan läkarremiss. Om din rehabilitering inte fortskrider terapeutiskt eller om det behövs ett medicinskt ställningstagande, kan vi hänvisa dig till en hälsocentralsläkare eller du kan behöva en remiss från en hälsocentralsläkare för att bedöma ditt rehabiliteringsbehov.

När en annan aktör, till exempel FPA, har rehabiliteringsansvaret, beviljas inte rehabilitering inom primärvården som ett komplement till FPA:s rehabilitering.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer din situation och gör upp en rehabiliteringsplan tillsammans med dig. Utgångspunkten för rehabilitering är att när din funktionsförmåga har förändrats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, stöder vi din funktionsförmåga och självständighet genom rehabilitering.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 28.5.2023