suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Elevvård inom grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Elevvården stöder barnens inlärning och välmående i skolans vardag samt främjar samarbete mellan skolan och hemmet. Elevvård hör till alla elever i för- och grundundervisningen.

Målet för elevvården är välmående barn och unga i Sjundeå. Med elevvård avses främjande av elevens goda inlärning, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala färdigheter, att upprätthålla dessa samt verksamhet som bygge ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

I Sjundeå garanteras för eleven möjlighet att personligen diskutera med skolpsykolog eller -kurator senast den sjunde arbetsdagen i läroanstalten från elevens eller vårdnadshavarens begäran.

I brådskande fall möjliggörs diskussion inom samma eller nästa arbetsdag. Eleven garanteras möjlighet på vardagar under tjänstetid att direkt få kontakt med skolhälsovården.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Servicen tillhandahålls av

Sjundeå kommun

Ansvarig för tjänsten

Sjundeå kommun
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 15.1.2024