suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Elevhandledning

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Alla lärare har som uppgift att handleda eleven i läroämnen, hjälpa eleven utveckla sina egna studie- och inlärningsfärdigheter, samt förebygga uppkomsten av svårigheter i studierna. Alla elever har laga rätt till handledning under skoldagen. I den riksomfattande läroplanen fastställs målsättningarna för handledning i årskurserna 1–2, 3–6, och 7–9. Varje elev har i den grundläggande utbildningen minst två årsveckotimmar studiehandledningslektioner (en årsveckotimme = 38 timmar i året). Denna handledning sker i huvudsak under de tre sista åren i den grundläggande utbildningen. Studiehandledningen sköts vanligtvis av studiehandledaren, som är en lärare specialiserad i frågor kring studiehandledning. I de lägre årsklasserna verkställs handledningen i samband med undervisningen i läroämnen eller annan skolverksamhet. Till studiehandledarens uppgifter hör att handleda eleven i: utarbetning av studie-, utbildnings-, och karriärplaner; i studietekniska frågor; i svårigheter att studera eller anpassa sig. Till studiehandledarens arbete hör informationsförmedling och kontakt med vårdnadshavarna, lärarna, och annan elevvårdspersonal, skol- och arbetskraftsmyndigheter, andra skolor, och andra stadiets utbildningsanläggningar. Studiehandledaren är anträffbar i högstadiet varje skoldag under skoltid. I fråga om val av yrke hjälper även arbetskraftsbyrån med yrkesvalspsykologer till vilka elever kan boka tid själva eller genom studiehandledaren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 13.12.2019