suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Eftervård inom barnskyddet

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

En ung person har rätt till eftervård inom barnskyddet efter hens omhändertagande har avslutat. Eftervård är en lagstadgad tjänst som pågår upp till 25 års ålder.

Eftervård är allt stöd och all hjälp som en ung person behöver för att klara sig själv senare i livet. Detta omfattar boende, ekonomiskt och känslomässigt stöd, stöd med utbildning, placeringen i arbetslivet och fritidsaktiviteter samt ...

Gör så här

Kontakta socialservicen i din boendekommun.

För vem och på vilka villkor

Din rätt till eftervård upphör när du fyller 25 år eller fem år efter det du senast har varit klient hos barnskyddet efter att placeringen avslutades.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddets eftervård stöder ett barn eller en ung person som placerats utom hemmet, dennes föräldrar och fosterföräldrar efter det att vården utom hemmet eller övriga barnskyddsåtgärder avslutats. Rätten till eftervård gäller i fem år eller tills det att den unga personen fyller 25 år.

En ung person i eftervård stöds i arrangemang för boende, ekonomiska ärenden samt planer gällande studier, arbete och annat som berör livet. Eftervården genomförs av en socialarbetare.

Utgångspunkten är att det välfärdsområde där barnet eller den unga personen bor är ansvarigt för ordnandet av eftervården. Det välfärdsområde som har ansvarat för kostnaderna för vården utom hemmet står för kostnaderna för eftervården.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023