suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Domstolsmedling med hjälp av ett sakkunnigbiträde

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

När föräldrarna har meningsskiljaktigheter kring vårdnaden om barnet, barnets boende, umgängesrätten eller underhållet som behandlas i domstol, kan föräldrarna erbjudas domstolsmedling med hjälp av ett sakkunnigbiträde. Domstolsmedling med hjälp av ett sakkunnigbiträde kallas ofta kortare uttryckt för follo-medling.

Follo-medling är ett alternativ till en lång och tung rättegång, och under med ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde är ett alternativ till en lång och tung rättegång i en situation där föräldrarna inte har kunnat komma överens hos barnatillsyningsmannen om barnets omsorg, boende, umgänge eller underhåll. Servicen är endast avsedd för domstolens klienter och dit söker man sig via tingsrätten.

Om tvister gällande vård och umgängesrätt genom domstolsmedling regleras i 3 a kap. i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 31.3.2023