suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Digitalt stöd

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Via digistödet får du råd om hur du använder dator, mobiltelefon eller andra mobilapparater. Vi hjälper dig även att använda elektroniska tjänster.

Digitalt stöd är till för alla alla kommuninvånare som behöver stöd i vardagens digitala ärenden. Vem som helst kan behöva digitalt stöd i en viss situation eller ett visst livsskede.

Inom Borgå stad innebär digitalt stöd och digital rådgivning

 • snabbhjälp då du tar i bruk en dator, datorplatta eller smarttelefon
 • råd om hur du använder elektronisk igenkänning eller olika webbtjänster (stadens tjänster, FPA, Omakanta, skattemyndigheten osv.)
 • uppmuntran till att pröva, bli ivrig och utveckla dina digikunskaper självständigt.

Det digitala stödet innebär inte reparation av apparater som har gått sönder. Personen som hjälper dig får inte sköta ärenden å dina vägnar eller behandla bankkoder eller andra koder som behövs för att använda tjänster. Ge inte dina koder till personen som ger stöd.

De som ger digitalt stöd är antingen stadens anställda eller utbildade frivilliga. Du kan få stöd t. ex.

 • i servicekontor
 • vid samserviceställen
 • vid medborgar- och arbetarinstituten
 • på biblioteket
 • av kamratrådgivare, frivilliga, föreningar, organisationer eller företag.

Det digitala stödet kan också kallas något annat, t.ex. digitalrådgivning eller digitalhandledning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter. Stödet kan bestå av kurser i användningen av enheter eller tjänster, rådgivningstillfällen eller personlig hjälp. Den som ger stödet bestämmer vilken typ av hjälp som finns att tillgå och hur man får tillgång till den. Digistöd ges med kundens egen enhet eller en enhet som tillhör aktören som tillhandahåller digistödet. Du kan kontakta aktören som tillhandahåller digistöd via webben, per telefon eller på plats på servicestället.

Personen som ger stöd kan hjälpa dig att uträtta ärenden elektroniskt och hitta tjänster och ge dig grundläggande kunskaper i användningen av olika enheter. I regel erbjuder digistödet dock inte reparation av defekta enheter. Personen som ger dig stöd får inte uträtta ärenden åt dig eller hantera till exempel bankkoder eller andra koder. Berätta inte dina koder för personen som ger stöd.

Stöd kan ges av till exempel servicepunkter, samservicekontor, medborgar- och arbetarinstitut, bibliotek, kamratstödjare, frivilliga, föreningar, organisationer eller företag. Digistödet kan även kallas för olika namn, till exempel digirådgivning eller digihandledning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 7.1.2021