suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Digistöd

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vanda ger stöd för digital ärendehantering och för att använda digitala enheter. Rådgivning och vägledning ges av stadens aktörer och av föreningar.

Digitalt stöd är stöd för att uträtta ärenden digitalt, för användning av tjänster och enheter, i syfte att hjälpa dig att använda enheten självständigt och säkert och uträtta ärenden digitalt.

Digitalt stöd kan ges i fysiskt samma rum eller på distans, till exempel via telefon eller chatt. Du kan gå in på webbplatsen hos den som tillhandahåller digitalt stöd för att se vilket slags digitalt stöd som tillhandahålls. Tjänster som tillhandahålls av staden och föreningar är gratis.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter. Stödet kan bestå av kurser i användningen av enheter eller tjänster, rådgivningstillfällen eller personlig hjälp. Den som ger stödet bestämmer vilken typ av hjälp som finns att tillgå och hur man får tillgång till den. Digistöd ges med kundens egen enhet eller en enhet som tillhör aktören som tillhandahåller digistödet. Du kan kontakta aktören som tillhandahåller digistöd via webben, per telefon eller på plats på servicestället.

Personen som ger stöd kan hjälpa dig att uträtta ärenden elektroniskt och hitta tjänster och ge dig grundläggande kunskaper i användningen av olika enheter. I regel erbjuder digistödet dock inte reparation av defekta enheter. Personen som ger dig stöd får inte uträtta ärenden åt dig eller hantera till exempel bankkoder eller andra koder. Berätta inte dina koder för personen som ger stöd.

Stöd kan ges av till exempel servicepunkter, samservicekontor, medborgar- och arbetarinstitut, bibliotek, kamratstödjare, frivilliga, föreningar, organisationer eller företag. Digistödet kan även kallas för olika namn, till exempel digirådgivning eller digihandledning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 16.8.2022