suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Delta i beslutsfattandet och i lagberedningen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En medborgare kan påverka beslutsfattandet till exempel genom att ge ett utlåtande om ett ärende under beredning eller genom att delta i medborgardebatten på olika sätt.

Myndigheten kan be om medborgarnas åsikter genom att höra dem med olika metoder. Med hörande avses ett skaffande av medborgarnas och de viktigaste intressenternas åsikter, kunskaper och erfarenheter i ett ärende som bereds.

Lagberedarna ber de centrala intressenterna såsom olika intresseorganisationer om utlåtanden som en del av lagberedningsprocessen. Ministerier, ämbetsverk, kommuner och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen kan be om utlåtanden om ett ärende under beredning.

Medborgaren kan även mer fritt berätta sin åsikt till exempel genom att delta i en debatt som myndigheten inlett eller genom att besvara enkäter.

Gör så här

En medborgare kan lämna utlåtandet elektroniskt på tjänsten Utlåtande.fi eller genom att skicka in den till organisationens registratorskontor per post eller e-post.

Medborgaren kan delta i medborgardebatten eller själv inleda en diskussion om önskat ämne elektroniskt på webbtjänsten Dinåsikt.fi.

Medborgaren kan även delta i diskussionstillfällen, webbdiskussioner och enkäter som kommunerna, ministerierna och olika organisationer inom den offentliga förvaltningen ordnar i samband med projekt under beredning.

För vem och på vilka villkor

Alla intresserade medborgare kan ge ett utlåtande eller delta i medborgardebatten. Även olika intresseorganisationer kan ge skriftliga utlåtanden om författningsförslag eller ge sina åsikter på samhälleliga frågor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJustitieministeriet
Ansvarig för tjänstenJustitieministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 1.7.2020