suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

För personer med funktionsnedsättning ordnas dagverksamhet som stödjer ett självständigt liv, främjar sociala relationer och erbjuder meningsfull sysselsättning. Inom dagverksamheten kan man till exempel spela spel, lyssna till musik, dansa eller utöva annan motion, vistas ute och delta i handledda eller fria samtal.

Verksamhetens mål är att stödja vuxenhet, självständighet och delaktighet. Fö ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänstens klienter är arbetsoförmögna personer som på grund av en mycket svår funktionsbegränsning orsakad av funktionsnedsättning eller sjukdom inte har förutsättningar att delta i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och vars utkomst i huvudsak baseras på förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024