suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Daghemsmåltider

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Syftet med daghemsmåltider är att trygga tillräckliga och balanserade måltider för barn samt lära barnen att äta en mångsidig och varierande kost.

Utöver lunchen serverar vi daghemsbarnen även frukost och mellanmål. För barn i skiftesvård serveras även middag och kvällsmål samt eventuella måltider på veckoslutet.

Gör så här

Anvisning om specialdiet inom småbarnspedagogiken

Inom Sibbo kommuns småbarnspedagogik serveras sådana specialdieter som behandlingen av sjukdomar hos barnen kräver. Ändringar i ett barns diet ska meddelas skriftligen (nytt intyg) till det centralkök som tillreder maten, samt till daghemmet så att också personalen är medveten om barnets behov. Intyget kan antingen postas till centralköket (adress finns på blanketten) eller lämnas på daghemmet som vidarebefordrar intyget till rätt centralkök. Centralköket informerar daghemmets kökspersonal. I allmänhet blir födoämnesallergier lindrigare med åldern och då upphävs matrestriktionerna i enlighet med läkarens eller näringsterapeutens anvisningar.

Speciallivsmedel som vi använder vid tillredningen av maten skaffas via partiaffärer och lokala livsmedelsaffärer. Övriga specialprodukter som krävs på basis av läkarens eller hälsovårdarens intyg, måste barnets vårdnadshavare skaffa själv. Detta kan vara t.ex. apoteksvaror och ekologiska produkter som inte fås från partiaffärerna.

Modersmjölksersättning skaffas vid behov för barn under 1 år.

Matrestriktioner på religiösa grunder ska meddelas på samma blankett som födoämnesallergierna.

Barnets födoämnesrestriktioner beaktas dagligen i matlagningen. För att undvika onödigt arbete, ber vi er vänligen meddela daghemmet de dagar barnet inte deltar i daghemsmåltiderna.

För vem och på vilka villkor

Specialdiet kan fås med intyg av hälsovårdare eller läkare. Intyget som lämnas in till småbarnspedagogiken måste vara underskrivet av rådgivningens hälsovårdare eller läkare.

Matrestriktioner på religiösa grunder kräver inte underskrift av läkare eller hälsovårdare, vårdnadshavarens underskrift är tillräcklig.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 22.7.2021