suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Civiltjänstgöringsplatsen kan få ersättning för oväntade kostnader

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Civiltjänstgöringsplatsen kan från Civiltjänstcentralen ansöka om ersättning för oväntat stora kostnader för civiltjänstgörarens uppehälle, som inte kan ses som skäliga för tjänstgöringsplatsen. Sådana kostnader är till exempel oväntade sjukvårdskostnader.

Gör så här

Tjänstgöringsplatsen ansöker om ersättning för kostnaderna med en ansökningsblankett.

Till ansökan bifogas:

  • kvitton på kostnader och betalda avgifter
  • utredning över hur de oväntade kostnaderna uppkommit

För vem och på vilka villkor

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning för oväntat stora kostnader i efterhand mot kvitton och en utredning. Då Civiltjänstcentralen tar beslut beaktas tjänstgöringsplatsens storlek och de ekonomiska förutsättningarna att betala kostnaderna som uppkommit.

Handläggningstiden för ansökan är ungefär en månad.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 20.4.2021