suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Byte av tjänstgöringsplats

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

På motiverade grunder kan du ansöka om byte av tjänstgöringsplats under arbetstjänsten.

Gör så här

Godkänn och skriv under förbindelsen med den nya tjänstgöringsplatsen elektroniskt via omasivari.

Om ett brottsregisterutdrag behövs för den nya tjänstgöringsplatsen och ditt utdrag har blivit gammalt eller om du inte har ett sådant, beställer du ett nytt brottsregisterutdrag i god tid. Brottsregisterutdraget är i kraft 6 månader. Utdraget visas upp för civiltjänstcentralen.

Ett e-postmeddelande skickas till den nuvarande tjänstgöringsplatsen när tjänstgöraren har gjort en ny förbindelse med den nya platsen. Den nuvarande tjänstgöringsplatsen ger sitt utlåtande/godkännande till förflyttningen i sivariweb efter det.

Tjänstgöringen fortsätter på den gamla tjänstgöringsplatsen tills civiltjänstcentralen har gjort ett beslut i ärendet. Handläggningen av ansökan om byte tar ungefär en vecka.

För vem och på vilka villkor

Du kan byta till en ny tjänstgöringsplats först efter att Civiltjänstcentralen har gjort ett skriftligt beslut i ärendet. Utdraget om brottslig bakgrund gäller 6 månader från utdragets datum. Utdraget visas upp för Civiltjänstcentralen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 20.5.2020