suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Byggnadstillsynens arkivtjänster

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Arkivtjänsterna handhas av byggnadstillsynens kanslist.

Gör så här

Du kan ta del av ritningarna och andra bygglovshandlingar hos byggnadstillsynen enligt på förhand avtalad tid. Handlingar kan kopieras i arkivet men lånas inte ut.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Man kan på beställning få olika utredningar, intyg och bestyrkta kopior. De kan vara avgiftsbelagda.

Kopieringsavgift enligt fastställd taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 5.12.2019