suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Byggnadstillsynens arkivtjänster

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

I Malax kommuns arkiv arkiveras byggnadstillsynens handlingar såsom bilagor till beslut, ritningar m.m.

Gör så här

Offentliga handlingar förvarade i Malax kommuns arkiv kan läsas på stället; originalen lämnas dock inte ut. Förfrågningar gällande byggnadstillsynens handlingar i kommunens arkiv riktas till byggnadstillsynens personal. För tidskrävande sökning av handlingar, sammanställning och kopiering kan byggnadsinspektionen uppbära avgift enligt taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 29.11.2019