suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Byggnadstillsynens arkivtjänster

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Byggnadstillsynen ger mera information om arkivet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Man kan på beställning få olika utredningar, intyg och bestyrkta kopior. De kan vara avgiftsbelagda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. De flesta städer använder en elektronisk webbshop för byggnadsritningsmaterial.

Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020