suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Byggnadstillsynen

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Allmänt

Enligt finländsk lag är byggande tillståndspliktig verksamhet. Byggnadstillsynen ger råd till kunder som ansöker om olika slags tillstånd för byggande, handlägger och beviljar nödvändiga tillstånd samt sköter om myndighetssynerna ända fram till slutsynen. I egenskap av myndighet ser vi till att lagar och bestämmelser som rör byggande följs. Med stöd av dessa hjälper vi till med ansökni ...

Gör så här

Vi betjänar våra kunder via Lupapiste, per e-post och per telefon under telefontiderna. Tider för syner bokas av byggnadsinspektörerna.

Lovhandläggarna och byggnadsinspektörerna nås bäst per telefon må, ons, fre kl. 10–11.

Om vi inte har möjlighet att svara i telefonen, kan du lämna ett meddelande i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller i kommunens Info.

I Sibbo söks alla tillstånd för byggande via den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.4.2023