suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Byggförbud

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

En kommun kan förordna ett byggförbud för ett planeringsområde i samband med att en generalplan eller en detaljplan upprättas. Målet med förbuden är att under områdesplaneringen hindra byggande som strider mot målen för planeringen.

Ett byggförbud påverkar väsentligen ansökan om bygglov. Målet med förbuden är att under områdesplaneringen hindra byggande som strider mot målen för planeringen.

Gör så här

För att få bygglov ska antingen en ansökan om beslut om undantagslov eller avgörande om planeringsbehov göras.

De gällande byggförbudsområdena: https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/planlaggning/allmant_om_planlaggning/byggforbud

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ansökan om undantagslov och avgörande om planeringsbehov är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.2.2020