suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Bygganmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Bygganmälan som är en enklare ansökan än bygglov och åtgärdstillstånd kan tillämpas på vissa byggnadsåtgärder.

En förteckning över de åtgärder som kan vidtas med bygganmälan framgår av stadens byggnadsordning.

Anmälningsförfarande tillämpas dock inte vid uppförande av en bastubyggnad, det förutsätter alltid bygglov.

Till anmälan skall fogas en utredning om åtgärdens omfattning och art och vid behov sökandens utredning om besittningsrätten till byggplatsen eller tomten. Byggnadstillsynen skall i stället för anmälan kräva att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om det är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd. Byggande eller någon annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynen inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att tillstånd skall sökas för det anmälda projektet.

Anmälan förfaller om åtgärden inte har inletts och slutförts inom tre år.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgift enligt fastställd taxa.


Giltighetstid

Anmälan förfaller om åtgärden inte har inletts och slutförts inom tre år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 14.10.2020