suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Brandinspektion

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Räddningsverket förrättar tillsyn i östra Nyland enligt räddningslagen. Räddningsverkets brandinspektioner och övriga tillsyn definieras i räddningsverkets tillsynsplan.

Syftet med tillsynsarbetet är att förbättra brand- och utrymningssäkerheten i byggnaderna och informera om säkerhetsärenden samt till exempel stödja byggnadstillsynen i kommunerna.

En del av brandinspektionerna genomförs som självbedömning av brandsäkerheten. Självbedömning av brandsäkerheten är avsedd för fastigheter som består av en eller två bostäder. Räddningsverket skickar årligen en självbedömningsblankett, broschyren ”Brandsäkerhetsguide för småhus” och ett svarskuvert till fastigheter på vissa begränsade områden. Självbedömningsblanketten ska returneras i det bifogade kuvertet till räddningsmyndigheterna inom en månad efter att brevet mottagits.

Gör så här

Den som utför brandsynen ska ges tillträde till alla utrymmen och objekt som inspektionen gäller. En representant för syneobjektet ska visa upp handlingar för den som utför brandsynen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Brandsyn förrättas av brandsynsmyndigheten. Brandinspektören ger i samband med brandsynen anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet, och det upprättas ett protokoll över synen.

Ägaren och innehavaren av en fastighet samt en verksamhetsidkare ska på begäran lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet till myndigheterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avItä-Uudenmaan pelastuslaitos
Andra ansvariga organisationerItä-Uudenmaan pelastuslaitos
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 24.7.2020