suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Ansökan om rätt att få verka som civiltjänstgöringsplats

  • Utskrivbar blankett

Ansökan om rätt att få verka som civiltjänstgöringsplats

Basuppgifter

Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 15.4.2021