suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Ansökan om befrielse på grund av hälsoskäl (kompletterande tjänstgörare)

  • Utskrivbar blankett

Kompletterande tjänstgörare kan anhålla om befrielse från tjänstgöring under fredstid eller befrielse för en viss tid på grund av hälsoskäl

Basuppgifter

Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 9.1.2020