suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Bidrag för underhåll av enskilda vägar

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om bidrag av Sibbo kommun. Bidrag beviljas för underhåll av en enskild väg . Bidrag beviljas med vissa villkor. Ansökningstiden är mars och den kungörs i lokala tidningar samt på kommunens nätsida.

Utdelningsgrunderna för underhållsbidraget är som följer:

  • Ett väglag har grundats.
  • Till ansökan behövs inte bifogas budget och bokslut, men ifall vi ber om dem, måste de finnas att u ...

Gör så här

Bidrag för underhåll av enskilda vägar 2023

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas under tiden 1-31.3.2023. Ansökningar som lämnas in efter detta datum beaktas inte.

En elektronisk blankett finns på Sibbo.fi webbplats i tjänsten Mina Tjänster. Tjänsten kräver stark autentisering med t.ex. bankkoder.

Pappersansökningen kan skrivas ut och fyllas i, och efter det ska den postas till:

Tekniska utskottet i Sibbo kommun/

Underhållsbidrag för enskilda vägar

PB 7

04130 SIBBO

För vem och på vilka villkor

Beviljande av bidrag förutsätter att

  1. ett väglag har grundats för vägen
  2. uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i Trafikledsverkets system för väg- och gatunätet Digiroad.

Dessutom måste enskilda vägen ha minst en permanent bebodd gård som använder vägen i ett avstånd av minst 500 meter, eller enskilda vägen måste vara trafikbetydlig, till exempel en genomgående väg.

Väglaget måste hålla regelbundna möten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bidrag för anläggning, reparation och underhålla av en enskild väg kan ansökas hos kommunen. Kommunen kan besluta att kommunen tar över ansvaret för underhållet av en enskild väg helt eller delvis. Bidrag kan även erhållas ur statens medel.

Om staten eller kommunen bistår väglaget eller vägdelägarna gemensamt i vägens underhåll, ska vägen få användas av alla.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 28.2.2023