suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för specialobjekt vid enskild väg

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du kan söka bidrag för specialobjekt som är berättigade till statsbidrag, vilka är

 • färjelägen och färjor för enskilda vägar
 • broar som årligen nedmonteras
 • vinter- och isvägar

Det maximala statsbidraget för ett färjeläge och en ersättande isväg samt för en bro som årligen nedmonteras är 80 procent av de godkända drifts- och underhållskostnaderna.

Bidragsandelen för en vinter-/isväg som inte ersätter en färja kan vara högst 65 procent av de godkända drifts- och underhållskostnaderna för vägen.

Bidrag för specialobjekt betalas senast före utgången av maj innevarande år. Av bidrag för underhåll av färjelägen och broar som årligen nedmonteras kan högst 80 procent av bidragsbeloppet, som baserar sig på föregående års kostnader, betalas ut i förskott.

Gör så här

Du kan söka bidrag med den utskriftsbara blanketten Statsbidrag för förbättring av enskild väg, till vilken fogas en utredning av kostnaderna. Foga till ansökan väglagets

 • inkomst- och utgiftsverifikat
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • mötesprotokoll
 • revisorsutlåtande

Skicka ansökan till NTM-centralen i Birkaland (Registratorskontor, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi). Ansökan och utredningen av kostnaderna ska inlämnas senast före utgången av februari under det år som följer efter kostnadsåret.

Utbetalning av bidraget söks i regel elektroniskt på NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner som adresseras till NTM-centralen i Birkaland. Du kan även skicka blanketten per post till UF-centret (UF-centret, Mellersta betalningsområdet/Privata vägar, PB 136, 33101 Tammerfors).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 27.8.2019