suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Bidrag för kooperativa vattenföretag

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Information om kooperativa vattenföretag verksamma i området ges av kommunen.

Ett kooperativt vattenföretag är ett vattentjänstverk som grundats, ägs och förvaltas av områdets invånare och som sköter om samhällets vattentjänster inom ett verksamhetsområde som kommunen har godkänt.

Gör så här

Kommunen kan ge dig information om vattenandelslagen inom kommunen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett kooperativt vattenföretag är ett vattentjänstverk som har grundats samt ägs och förvaltas av områdets invånare. I glest bebyggda kommuner eller utanför centrum kompletterar kooperativa vattenföretag de kommunala vattenverkens verksamhet. Det finns även några större kooperativa vattenföretag i Finland som sköter vattentjänster i kommuncentra.

Man kan ansöka om understöd av kommunen för kooperativa vattenföretag i verksamhetens inledningsskede. Dessutom kan man ansöka om statens eller Europeiska unionens investeringsstöd för dem.

Kommunen kan fungera som borgensman för kooperativets lån, betala för planering och fungera som rådgivare. Kommunen finansierar inte vattenföretagets normala verksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020