suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för att avstå från oljeuppvärmning i en bostadsbyggnad

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ägare till småhus som används för boende året runt kan beviljas statsbidrag för borttagning av oljeuppvärmningssystem och ersättande av det med andra uppvärmningsformer, förutom för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen.

Bidraget kan beviljas till privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Med småhus avses egnahemshus eller parhus. Den sökande eller behöver inte själv bo i småhuset.

Bidragsbeloppet är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro:

  • 4 000 euro, när oljeuppvärmning byts ut till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump.
  • 2 500 euro, när oljeuppvärmning byts ut till något annat uppvärmningssystem.

Gör så här

Lämna in ansökan om bidrag i första hand via Regionförvaltningens e-tjänst. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du också göra ansökan på en ansökningsblankett. I detta fall ska ansökan med bilagor inlämnas till registraturen vid NTM-centralen i Birkaland per e-post, post eller personligen.

En omsorgsfullt ifylld ansökan och korrekta bilagor påskyndar och underlättar behandlingen av ansökan.

Om du beviljas bidrag, ska du slutföra projektet enligt planen och betala fakturan. Därefter ska du fylla i ansökan om utbetalning senast vid den tidpunkt som anges i beslutet och skicka in den till UF-centret.

För vem och på vilka villkor

Bidrag kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Understöd kan sökas så länge anslag räcker.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att småhuset används för boende året om. Bidrag beviljas inte för fritidsbostäder.

Bidrag kan inte beviljas, om

  • det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet använder fossila bränslen, som olja, kol, fossilgas eller torv
  • kostnaderna enligt bolagsordningen eller lagen om bostadsaktiebolag ska betalas av bostadsaktiebolaget
  • den sökande beviljas annat bidrag eller hushållsavdrag för samma ändamål
  • bostadsbyggnaden används för en sådan ekonomisk verksamhet som avses i bestämmelserna om statsunderstöd enligt EU-rätten. Småskalig affärsverksamhet till exempel i garage eller arbetsrum förhindrar inte beviljande av bidraget.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Birkaland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 27.4.2022