suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Bibliotekets hemservice

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Biblioteksmaterial kan levereras hem till kunden. Hemservicen är avsedd för rörelsehämmade Borgåbor som p.g.a. handikapp, sjukdom eller hög ålder inte själva kan besöka biblioteket. Servicen kan erbjudas ett begränsat antal kunder.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 9.2.2024