suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Bestyrkande av köp

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Markanvändningsingenjören eller GIS-ingenjören fungerar som köpvittnen vid stadens egna köp.

Gör så här

Köpvittnesarvodet betalas alltid direkt i samband med köpet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid bestyrkande av köp bestyrks överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla dem som undertecknat överlåtelsehandlingen. Ett bestyrkande ska göras när det är fråga om köp, gåva, byte eller skiftesavtal. Även föravtal som gäller fastighetsköp kräver intyg av ett offentligt köpvittne. Vid bodelning eller arvsskifte används inte bestyrkande av köp.

Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och att överlåtelsehandlingen uppfyller de lagstadgade formkraven. När handlingarna skrivs under måste parterna kunna bestyrka sin identitet. Utan bestyrkande av köp är överlåtelsen ogiltig, och köparen kan inte få lagfart för fastigheten.

Uppgifter om alla offentliga köpvittnen finns i köpvittnesregistret. En elektronisk fastighetsöverlåtelse som har gjorts i fastighetsöverlåtelsetjänsten kräver inget bestyrkande av köp.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020