suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Bestyrkande av köp

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

För att en överlåtelse ska vara giltig måste den bestyrkas, annars kan köparen inte få lagfart på sitt köp. Endast ett köpvittne kan bestyrka en överlåtelse.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften som uppbärs vid bestyrkande av köp fastställs genom förordning så att den är densamma för alla offentliga köpvittnen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid bestyrkande av köp bestyrks överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla dem som undertecknat överlåtelsehandlingen. Ett bestyrkande ska göras när det är fråga om köp, gåva, byte eller skiftesavtal. Även föravtal som gäller fastighetsköp kräver intyg av ett offentligt köpvittne. Vid bodelning eller arvsskifte används inte bestyrkande av köp.

Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och att överlåtelsehandlingen uppfyller de lagstadgade formkraven. När handlingarna skrivs under måste parterna kunna bestyrka sin identitet. Utan bestyrkande av köp är överlåtelsen ogiltig, och köparen kan inte få lagfart för fastigheten.

Uppgifter om alla offentliga köpvittnen finns i köpvittnesregistret. En elektronisk fastighetsöverlåtelse som har gjorts i fastighetsöverlåtelsetjänsten kräver inget bestyrkande av köp.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 24.8.2020