suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Bestyrkande av köp

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Bestyrkande av köp ska göras när det handlar om köp, gåva, byte eller skiftesavtal. Även vid förköpsavtal som gäller fastighet ska bestyrkande göras.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften som uppbärs vid bestyrkande av köp fastställs genom förordning så att den är densamma för alla offentliga köpvittnen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid bestyrkande av köp bestyrks överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla dem som undertecknat överlåtelsehandlingen. Ett bestyrkande ska göras när det är fråga om köp, gåva, byte eller skiftesavtal. Även föravtal som gäller fastighetsköp kräver intyg av ett offentligt köpvittne. Vid bodelning eller arvsskifte används inte bestyrkande av köp.

Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och att överlåtelsehandlingen uppfyller de lagstadgade formkraven. När handlingarna skrivs under måste parterna kunna bestyrka sin identitet. Utan bestyrkande av köp är överlåtelsen ogiltig, och köparen kan inte få lagfart för fastigheten.

Uppgifter om alla offentliga köpvittnen finns i köpvittnesregistret. En elektronisk fastighetsöverlåtelse som har gjorts i fastighetsöverlåtelsetjänsten kräver inget bestyrkande av köp.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019