suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Haapavesi stand

Beställning av fartygsinspektion

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Enligt den internationella hälsokoden ska fartyget ha ett giltigt intyg över sina sanitetsåtgärder eller befrielse från dem.

Vid inspektionen undersöks fartygets sanitetsåtgärder för att säkerställa att verksamheten är hygienisk och ändamålsenlig och att man klarar av att förebygga spridning av olika sjukdomar. Efter inspektionen får fartyget ett intyg över sina sanitetsåtgärder eller befrielse från dem.

En finländsk agent eller fartygskaptenen beställer en fartygsbesiktning hos hälsoskyddsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde hamnen där fartyget befinner sig i är, och som har behörighet att utfärda ifrågavarande intyg. Hamnen ska vara upptagen på Världshälsoorganisationens WHO:s lista över de hamnar som utfärdar certifikat.

Gör så här

Om fartyget inte har något intyg över sanitetsåtgärder eller befrielse från sådana eller om det håller på att gå ut, ska en inspektion beställas.

För vem och på vilka villkor

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland kräver verksamheten samma tillstånd som för en näringsidkare i Finland.


Giltighetstid

Ett intyg över sanitetsåtgärder eller befrielse från sanitetsåtgärder gäller i sex månader. För ett intyg om befrielse från saneringsåtgärder kan det dock beviljas en förlängning på en månad i en godkänd hamn.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Haapavesi stand

Ansvarig för tjänsten

Haapavesi stand
Ansvarig för texten: Haapavesi stand
Uppdaterad: 19.12.2022