suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Belysning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Gatulampan sönder? För skötseln och underhållet av Sibbo kommuns gatubelysning ansvarar Nylands Nätbyggnad Ab. Fel, skador och brister som upptäcks i gatubelysningen ska meddelas direkt till serviceproducenten per e-post: katuvaloviat.sipoo@uvr.fi Kom ihåg att uppge kommun, gatuadress och typ av fel.

Felanmälningarna överförs till serviceproducentens åtgärdslista, och felen åtgärdas i angelägenhetsordning eller i samband med nästa servicerunda.

I Sibbo används LED-lampor för gatubelysningen. LED-lampor sparar energi, är miljövänliga och ökar säkerheten och boendetrivseln. LED-lamporna är den ljuskälla som utvecklas snabbaste för tillfället. Välfungerande LED-gatubelysning ökar även boendetrivseln eftersom LED-belysningen lyser klart och jämnt och ger ett ljus av hög kvalitet. Dessutom höjer en bättre belysning säkerheten och skapar en känsla av trygghet.

Gatuchefen svarar för planeringen och placeringen av gatubelysningen. Undantag utgör enskilda investeringsprojekt där belysningen planeras och installeras som en del av projektet.

Gör så här

Om du upptäcker lampor som har slocknat, lyktstolpar som har skadats eller någon annan störning, meddela detta till Nylands Nätbyggnad Ab per e-post katuvaloviat.sipoo@uvr.fi. Kom ihåg att uppge kommun, gatuadress och typ av fel.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.11.2020