suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Belysning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Gatulampan sönder? För skötseln och underhållet av Sibbo kommuns gatubelysning ansvarar Nylands Nätbyggnad Ab. Fel, skador och brister som upptäcks i gatubelysningen ska meddelas direkt till serviceproducenten per e-post: katuvaloviat.sipoo@uvr.fi Kom ihåg att uppge kommun, gatuadress och typ av fel.

Felanmälningarna överförs till serviceproducentens åtgärdslista, och felen åtgärdas i angelägenhe ...

Gör så här

Om du upptäcker lampor som har slocknat, lyktstolpar som har skadats eller någon annan störning, meddela detta till Nylands Nätbyggnad Ab per e-post katuvaloviat.sipoo@uvr.fi. Kom ihåg att uppge kommun, gatuadress och typ av fel.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 16.3.2023