suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bland annat miljöskyddslagen, marktäktslagen, avfallslagen, vattenlagen, lagen om vattentjänster, naturvårdslagen, miljöskyddslagen för sjöfarten terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen och lagen om friluftsliv eller förordningar som getts med stöd av dessa.

Miljövårdsbyrån ger råd till sökande i frågor som gäller tillstånd och anmälningar. Information om tillstånds- och anmälningsförfaranden finns även på miljöförvaltningens sidor.

Miljövårdsmyndighetens uppskattade behandlingstid för centrala ärenden som förvaltningsbeslut fattas med stöd av lagen om vattentjänster (119/2001). Befrielse från anslutningsskyldigheten (11 § i lagen om vattentjänster) 2-3 månader.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I regel ska fastigheter anslutas till vatten- och avloppsnätet som innehas av kommunens eller en samkommuns vattentjänstverk. Skyldigheten gäller i synnerhet fastigheter på detaljplaneområde. Kommunens miljömyndighet kan enligt anmälan bevilja fastigheter som ska byggas befrielse från att ansluta sig till vatten- eller avloppsnätet.

Befrielse kan beviljas om anslutningen till nätet skulle bli oskäligt dyr eller svår, om behovet av tjänsterna är mycket litet eller om det finns ett annat särskilt skäl till befrielse. Befrielsen får inte äventyra ändamålsenlig vattenförsörjning i området. Fastigheten måste också förfoga över tillräckligt med hushållsvatten.

Den som beviljas befrielse ska se till att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen. I allmänhet ska fastigheten ha egen sedimenterings- och avloppsbrunn eller en annan lösning som uppfyller kraven i lagen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020