suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Befrielse från civiltjänstgöring av hälsoskäl

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om befrielse från civiltjänstgöring under fredstid antingen helt och hållet eller för en viss tid.

Tidsbestämd befrielse kan beviljas för högst 3 år i sänder. Om du förordnas till ny undersökning och du fyllt 25 år och du inte konstateras vara tjänsteduglig kan du befrias från tjänstgöring i fredstid.

Gör så här

Du kan ansöka om befrielse med en blankett på Civiltjänstcentralens webbplats Ansökan om befrielse/tidsbunden eller i fredstid (civiltjänstgörare). Bifoga ett läkarutlåtande B över ditt aktuella hälsotillstånd. I läkarutlåtandet tar läkaren ställning till om du ska utföra civiltjänstgöring.

Om läkarutlåtandet saknar väsentliga uppgifter såsom en diagnos på sjukdomen eller om läkaren inte tagit ställning till längden på den bestämda tiden eller till befrielse, lämnar Civiltjänstcentralen utlåtandet till centralens läkare för bedömning eller begär ett nytt läkarutlåtande med ytterligare uppgifter om ditt hälsotillstånd.

Civiltjänstcentralen handlägger ansökan inom cirka 2 -3 veckor och sänder dig beslutet.

För vem och på vilka villkor

Läkarutlåtandet får inte vara äldre än tre månader.

Om du ansöker om befrielse under arbetstjänsten fortsätter tjänstgöringen tills Civiltjänstcentralen tagit ett skriftligt beslut om avbrytande av tjänstgöringen.

Servicen tillhandahålls av

Civiltjänstcentralen

Ansvarig för tjänsten

Civiltjänstcentralen
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 7.7.2022