suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Befrielse från anslutning till vatten och avlopp

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En fastighet belägen inom ett vattentjänstverks (HRM) verksamhetsområde ska i regel anslutas till vattentjänstverkets vattenledning, avlopp eller dagvattennätverk. Anslutningsplikten gäller inte obebyggda fastigheter.

HRM ger information om anslutning till vatten och avlopp.

Befrielse från anslutningsplikten kas sökas från miljöcentralen. Befrielse kan beviljas om alla kriterier för befrielse i lagen om vattentjänster har uppfyllts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 26.9.2020