suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Befrielse från anslutning till vatten och avlopp

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En fastighet belägen inom ett vattentjänstverks (HRM) verksamhetsområde ska i regel anslutas till vattentjänstverkets vattenledning, avlopp eller dagvattennätverk. Anslutningsplikten gäller inte obebyggda fastigheter.

HRM ger information om anslutning till vatten och avlopp.

Befrielse från anslutningsplikten kas sökas från miljö- och byggnadstillsynscentralen. Befrielse kan beviljas om alla kriterier för befrielse i lagen om vattentjänster har uppfyllts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 7.12.2021