suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Avtal om utförande av arbetstjänst vid civiltjänstgöringsplats

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Då en civiltjänstgöringsplats beslutar att ta en civiltjänstgörare i arbetstjänst, ingår civiltjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen ett avtal om arbetstjänst genom att fylla i en förbindelse i Sivariweb. En elektroniskt godkänd förbindelse är ett avtal om att civiltjänstgöraren tar emot en arbetstjänstgöringsplats och att civiltjänstgöringsplatsen tar en civiltjänstgörare i arbetstjänst. Civiltjänstcentralen förordar civiltjänstgöraren i arbetstjänst enlig uppgifterna i förbindelsen.

Gör så här

Tjänstgöringsplatsens ansvars- eller kontaktperson fyller i förbindelsen i Sivariweb.

Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer överens om följande:

  • startdatum för arbetstjänsten
  • huvudsakliga arbetsuppgifter
  • inkvartering
  • betalningstidtabell för dagpeng
  • måltider
  • hälsovård
  • arbetsresor

Fyll i förbindelsen omsorgsfullt i sivariweb. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och tjänstgöraren godkänner förbindelsen elektroniskt via OmaSivari. När båda parter har godkänt förbindelsen gör Civiltjänstcentralen en förordan till arbetstjänst som skickas per post till tjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen. Arbetstjänstgöringen kan börja enligt överenskommellse såvida Civiltjänstcentralen inte meddelar annat.

Om tjänstgörarens arbetsuppgifter innehåller personlig växelverkan i väsentlig grad och av permanent natur med under 18-åringar, noteras detta på förbindelseblanketten som ett förpliktigande till Civiltjänstcentralen att granska tjänstgörarens utdrag om brottslig bakgrund innan arbetstjänsten förordas.

För vem och på vilka villkor

Civiltjänstgöringsplatsen ska ha ett gällande avtal om att fungera som tjänstgöringsplats och användarkoder till Sivariweb. Den ansvarsperson som namnges för tjänstgöringsplatsen i Sivariweb ska godkänna förbindelsen elektroniskt.

Förbindelsen är ett avtal om arbetstjänst vid tjänstgöringsstället och förbindelsen ska alltid fyllas i. Civiltjänstcentralen kan inte förorda en civiltjänstgörare till arbetstjänst utan en av båda parter godkänd förbindelse.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Förbindelseblanketten ska fyllas i och inlämnas redan före tjänstgörarens utbildningsperiod, ifall en arbetstjänstgöringsplats säkrats. Om din plats säkras under utbildningsperioden, ska en ifylld blankett lämnas till tjänstgörarens gruppansvarige omgående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 20.5.2020