suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Avgörande av meningsskiljaktigheter i fråga om dikning

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Avgörande av meningsskiljaktigheter i fråga om dikning görs i första hand mellan de två parterna. Om meningsskiljaktigheterna inte löser sig kontaktas kommunala miljövårdsmyndigheten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen avgör meningsskiljaktigheter i fråga om dikning. Meningsskiljaktigheterna gäller i allmänhet situationer där en fastighetsägare vill göra ett dike över någon annans område eller leda vatten till andras diken.

Det är skäl att låta kommunen avgöra dikningstvister innan de blir utdragna.

Kommunens miljöskyddsmyndighet avgör även sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhållet av sitt dike och därmed orsakat skada på en annans fastighet. Parterna i tvisten kan vara två eller flera. I samband med avgörandet kan myndigheten fastställa ersättning åt den som drabbats av olägenheter.

På glesbygden avgörs meningsskiljaktigheter i fråga om dikning företrädesvis med stöd av vattenlagen, på detaljplaneområden huvudsakligen med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 6.7.2021