suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Avfallstransporter

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas stadsdel gör fastighetsinnehavaren ett eget avtal om avfallstömningen med någon transportfirma. Tömningsintervallen regleras av de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna.

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö stadsdelar ansluter sig fastighetsinnehavaren till avfallshanteringen genom att anmäla sig till Sydvästra Finlands Avfallsservice. Också i skärgården har fastigheter huvudsakligen egna ...

Gör så här

Sydvästra Finlands avfallsservice ger råd och anvisningar för hur avfallshanteringen sköts i praktiken. Om eventuella olägenheter i samband med transporterna kan även avfallshanteringsnämnden i Sydvästra FInland kontaktas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fastighetsägaren ska ordna en mottagningsplats för avfall, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Mottagningsplatsen, det vill säga avfallskärlet kan tillhöra en fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ett egnahemshus blandavfallskärl töms vanligtvis med två veckors mellanrum. Om fastigheten sorterar avfall för återvinning och till exempel komposterar bioavfall, kan tömningsintervallet vid behov förlängas enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallstransporten och sophämtningen ordnas antingen av kommunen, varvid kommunens avfallsanläggning lägger ut avfallstransporten på kontrakt, eller av fastighetsägaren, varvid avfallsinnehavaren själv beställer transport av ett avfallstransportföretag i regionen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet har bestämt transportsystemet som används inom kommunen.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020