suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Avfallstransporter

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas stadsdel gör fastighetsinnehavaren ett eget avtal om avfallstömningen med någon transportfirma. Tömningsintervallen regleras av de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna.

I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö stadsdelar ansluter sig fastighetsinnehavaren till avfallshanteringen genom att anmäla sig till Sydvästra Finlands Avfallsservice. Också i skärgården har fastigheter huvudsakligen egna avfallskärl. I Iniö och de fastigheter som befinner sig på holmar utan vägförbindelse sköts avfallsinsamlingen via regionala gemensamma insamlingskärl.

Gör så här

Sydvästra Finlands avfallsservice ger råd och anvisningar för hur avfallshanteringen sköts i praktiken. Om eventuella olägenheter i samband med transporterna kan även avfallshanteringsnämnden i Sydvästra FInland kontaktas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fastighetsägaren ska ordna en mottagningsplats för avfall, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Mottagningsplatsen, det vill säga avfallskärlet kan tillhöra en fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ett egnahemshus blandavfallskärl töms vanligtvis med två veckors mellanrum. Om fastigheten sorterar avfall för återvinning och till exempel komposterar bioavfall, kan tömningsintervallet vid behov förlängas enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallstransporten och sophämtningen ordnas antingen av kommunen, varvid kommunens avfallsanläggning lägger ut avfallstransporten på kontrakt, eller av fastighetsägaren, varvid avfallsinnehavaren själv beställer transport av ett avfallstransportföretag i regionen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet har bestämt transportsystemet som används inom kommunen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020