suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Avfallstransport och sophämtning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

I Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs sköts avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. I Närpes, Kristinestad och Kaskö sköts avfallshanteringen av Oy Botniarosk Ab.

Vasaregionens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Ab Stormossen Oy:s verksamhetsområde för kommunerna Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs kommun. Värdkommun är Vasa stad. Sydösterbottens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde för kommunerna Närpes, Kristinestad och Kaskö. Värdkommun är Östermark.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fastighetsägaren ska ordna en mottagningsplats för avfall, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Mottagningsplatsen, det vill säga avfallskärlet kan tillhöra en fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ett egnahemshus blandavfallskärl töms vanligtvis med två veckors mellanrum. Om fastigheten sorterar avfall för återvinning och till exempel komposterar bioavfall, kan tömningsintervallet vid behov förlängas enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallstransporten och sophämtningen ordnas antingen av kommunen, varvid kommunens avfallsanläggning lägger ut avfallstransporten på kontrakt, eller av fastighetsägaren, varvid avfallsinnehavaren själv beställer transport av ett avfallstransportföretag i regionen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet har bestämt transportsystemet som används inom kommunen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avAb Stormossen Oy
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Korsnäs, Malax, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020