suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Avfallshantering

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

På alla Botniarosks ekopunkter mottas glasförpackningar, metall och papper, på vissa även kläder. Vid Rinkis ekopunkter finns även insamling av kartongförpackningar, och i Kauhajoki centrum insamling av plastförpackningar.

På Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde finns en återvinningsstation i varje kommun. På återvinningsstationerna mottas under deras öppettider farligt avfall och återvinningsbar ...

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Servicen tillhandahålls av

Oy Botniarosk Ab

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 17.8.2021