suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Avfallshantering

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

I Lovisa gäller Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter och i Lappträsk Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser. I avfallshanteringsföreskrifterna ingår bestämmelser om hur avfallshanteringen ordnas, hur olägenheter orsakade av avfall förebyggs och om annat som gäller avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller alla invånare och övriga aktörer i kommunerna.

Miljövårdsmyndigheten i Lovisa ansvarar för tillsynen av avfallshanteringen i Lovisa stad och Lappträsk kommun.

Rosk’n Roll Ab  tar i Lovisa hand om de serviceuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen ansvarar för. Motsvarande uppgifter i Lappträsk sköts av Kymenlaakson Jäte Oy.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

http://www.rosknroll.fi/

http://www.kymenlaaksonjate.fi/fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020