suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Att understöda ett medborgarinitiativ

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan understöda ett medborgarinitiativ som ger medborgarna möjlighet att få sitt laginitiativ behandlat i riksdagen. Ett medborgarinitiativ kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring eller upphävande av en gällande lag.

Om ett initiativ inom sex månader från anhängiggörandet får minst 50 000 stödförklaringar som bestyrkts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kan den som representerar initiativet lämna initiativet till riksdagen för behandling.

Det är inte möjligt att återkalla en given stödförklaring.

Gör så här

Bläddra bland anhängiga initiativ på webbplatsen Medborgarinitiativ.fi. Ge stödförklaring till initiativ som skapats i Medborgarinitiativ.fi genom att identifiera dig elektroniskt.

Det går även att ge en stödförklaring på papper, om den som anhänggigör medborgarinitiativet samlar in stödförklaringar på papper. Stödförklaringen på papper ska göras med den blankett som fastställts av justitieministeriet. En sådan fråga kan ställas till initiativets ansvarspersoner.

Stödförklaringen kan även ges på webben på den webbtjänst som ordnats av den som anhänggigjort ärendet om denna har ordnat ett sådant alternativ. Fråga initiativets ansvarsperson om detta.

För vem och på vilka villkor

Vem som helst som är en röstberättigad finsk medborgare kan understöda medborgarinitiativet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJustitieministeriet
Ansvarig för tjänstenJustitieministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 27.7.2022