suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Att anställa en vårdare till hemmet

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Pargas stad betalar kommuntillägg för privatvårdsstöd utöver det lagstadgade privata stödet.

Gör så här

Ansök om stöd för hemvård och privat vård från FPA.

När du ansöker om privatvårdsstöd från FPA, ska du först kontakta din hemkommun. Kommunen kontrollerar vårdarens behörighet och brottsliga bakgrund och skickar behövliga handlingar till FPA. FPA betalar privatvårdsstödet direkt till vårdaren.

FPA betalar hemvårdsstödet till barnets huvudsakliga vårdare, dvs. i allmänhet till dig som förälder. Du kan använda stödet för att betala vårdarens lön.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om familjen anställer en vårdare, fungerar familjen som vårdarens arbetsgivare och ansvarar för lönebetalningen jämte förskottsinnehållning samt för lagstadgade pensions- och socialförsäkringsavgifter. Vårdaren har också rätt till företagshälsovård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjen kan anställa en barnskötare till sitt hem och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnaderna. För vård av barn under 3 år får man hemvårdsstöd och för vård av barn under skolåldern privatvårdsstöd. Flera familjer kan fungera som arbetsgivare tillsammans så att någon av de vuxna har utsetts till ansvarsperson för arbetsgivaruppgifterna.

En vårdare som anställts till ger inte småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 23.3.2021