suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Åtgärdslov

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

I stället för bygglov kan ett åtgärdslov ansökas för byggande av sådana konstruktioner och anläggningar som inte betraktas som byggnader och för vilka avgörande i tillståndsärendet inte till alla delar kräver sådan styrning som annars behövs vid byggande. Åtgärdstillståndet är tre år i kraft. Tiden räknas från den dag då tillståndet vunnit laga kraft.

De åtgärder som detta berör framgår av stadens byggnadsordning som finns på stadens hemsida.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgift enligt fastställd taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 5.12.2019