suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Anställa en vårdare till sitt hem

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Familjen kan anställa en vårdare till sitt hem med hemvårdsstöd eller stöd för privat vård av barn. Familjen kan också anställa vårdaren tillsammans med en annan familj.

Vårdnadshavarna väljer själva personen de anställer och de gör ett skriftligt arbetsavtal.

Gör så här

Ansök om stöd för hemvård och privat vård från FPA.

När du ansöker om privatvårdsstöd från FPA, ska du först kontakta din hemkommun. Kommunen kontrollerar vårdarens behörighet och brottsliga bakgrund och skickar behövliga handlingar till FPA. FPA betalar privatvårdsstödet direkt till vårdaren.

FPA betalar hemvårdsstödet till barnets huvudsakliga vårdare, dvs. i allmänhet till dig som förälder. Du kan använda stödet för att betala vårdarens lön.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjen kan anställa en barnskötare till sitt hem och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnaderna. För vård av barn under 3 år får man hemvårdsstöd och för vård av barn under skolåldern privatvårdsstöd. Flera familjer kan fungera som arbetsgivare tillsammans så att någon av de vuxna har utsetts till ansvarsperson för arbetsgivaruppgifterna.

En vårdare som anställts till ger inte småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik.

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 1.10.2023